Pupava

Občianske združenie Púpava

dáva deťom, mládeži a rodičom možnosť aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Prostredníctvom hier, športových a tvorivých aktivít sa účastníci aj inštruktori učia tímovej spolupráci, komunikácii, vytrvalosti a empatii. Vytvárame atmosféru porozumenia, prijatia a tolerancie, kde sa každý môže dozvedieť mnoho o sebe, o ostatných a zažiť intenzívne rodinné a priateľské vzťahy.