V súčasnosti máme 8 samostatných skupín a 1 skupiny mladých dospelých. V samostatných skupinách je spravidla 8-10 detí.

V kmeňovej budove sú vytvorené 4 samostatné skupiny a 1 skupiny mladých dospelých. V troch rodinných domčekoch máme vytvorených 3 samostatných skupín.

Výchovu zabezpečujú vychovávatelia + pomocný vychovávateľ (model 3+3). Vychovávateľ ma pracovný  úväzok 35 hodín týždenne, pomocný vychovávateľ 37,5 hodín týždenne.

Na skupinu mladých dospelých dohliada sociálny pracovník a psychológ. Tí im pomáhajú s bežnou agendou.