V DeD máme 1 profesionálneho rodiča Vo Svätom Petri, u ktorého sú umiestnené 3 deti.

Minimálne 1-krát v mesiaci naši sociálni pracovníci a odborní zamestnanci navštevujú tohto rodiča a sledujú jeho prácu, pričom mu podávajú odbornú pomoc.