Zloženie ZO OZ

Názov:  Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, ZÁVODNÝ VÝBOR, Nové odbory Detský domov

Adresa: 946 03 Kolárovo, Rábska 12

Predseda: Tibor Kelemen